Brits voorstel voor Europees legerkorps

De Europese Unie moet in 2003 over een eigen snel inzetbare militaire macht beschikken voor crisisbeheersing en humanitaire taken. Dat plan van de Britse premier Blair heeft gisteren veel steun gekregen op een gezamenlijke bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van de EU.

Het Britse plan voorziet in een militaire macht op legerkorpsniveau met een eigen commando en logistiek, die de ,,meest veeleisende'' taken bij conflictpreventie kan vervullen. Groot-Brittannië wil dat een militaire macht van in totaal zo'n 40.000 militairen binnen zestig dagen ,,in en nabij'' Europa kan optreden. De legermacht zou in staat moeten zijn om een militaire operatie tenminste twee jaar te kunnen volhouden.

De Nederlandse ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) waren zeer terughoudend. De Grave zei dat hij geen concreet Brits voorstel kende. Volgens hem is het wel aantrekkelijk om te denken over een Europese militaire macht voor ,,kleinschalige operaties''. Dat zou de Europese landen volgens hem dwingen tot het uitbreiden van de eigen militaire middelen. Van Aartsen benadrukte dat het een Nederlandse prioriteit is om een goede band tussen de EU en de NAVO te realiseren.

De Grave zei dat Groot-Brittannië niet met Nederland heeft overlegd over het voorstel van een snelle interventiemacht. Groot-Brittannië heeft wel tevoren gesproken met Frankrijk, Duitsland en Italië. De Duitse onderminister van Buitenlandse Zaken, Zöpel, zei dat er nog gesproken moet worden over de technische details van het plan. De Spaanse minister van Defensie, Serra, noemde het plan ,,realistisch'' en zei dat zijn land tien procent van de troepen wil leveren.

De Europese regeringsleiders spraken in juni tijdens de top in Keulen af dat het bestaande Eurokorps de kern zou worden van een Europese snelle interventiemacht. In het indertijd op Frans initiatief opgerichte Eurokorps nemen Frankrijk, Duitsland, Spanje, België en Luxemburg deel. Het Britse voorstel voorziet, anders dan bij Eurokorps, niet in een permanente militaire macht die gereed staat om in actie te komen. Het zou om een legermacht gaan die per geval wordt samengesteld uit troepen van EU-lidstaten en niet tot de EU behorende Europese NAVO-landen die aan een vredesactie willen deelnemen.