Basispolis zorg voor iedereen

Minister Borst (Volksgezondheid) wil een voor iedereen verplichte basisverzekering waarvan de premie grotendeels naar draagkracht zal worden bepaald. Zij zei dit gisteren tijdens begrotingsbesprekingen.

Het verzekerde pakket zal volgens Borst kleiner zijn dan hetgeen nu uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en ziekenfonds wordt gefinancierd. Borst gaf `haar persoonlijke mening' over het toekomstige zorgstelsel. Het kabinet moet nog een standpunt over een nieuw zorgstelsel bepalen. Dit gebeurt pas in de loop van 2001 als alle adviezen die daarover zijn gevraagd binnen zijn. Borst zei gisteren te verwachten dat zij de andere ministers in het kabinet van haar standpunt kan overtuigen.

Volgens Borst is aanpassing van het zorgstelsel nodig omdat ,,het wringt bij het schot tussen het ziekenfonds en de AWBZ''. Het gaat daarbij onder meer om de financiering van de hulp in ziekenhuis, thuiszorg en verpleeghuis. Deze hulp wordt uit verschillende bronnen (met afwijkende regels) gefinancierd waardoor het soms moeilijk is voor patiënten de ene hulpvorm op de andere te laten aansluiten. Bovendien zei Borst te verwachten dat er door de invoering van een basisverzekering meer geld voor de zorgsector beschikbaar komt.

De minister had eerder al buiten de Tweede Kamer gepleit voor een basisverzekering. Ook vond de minister dat bijvoorbeeld de premie die voor de AWBZ wordt betaald (10,32 procent over de eerste belastingsschijf) omhoog moet.

De wijze waarop de gezondheidszorg en de ouderenzorg wordt georganiseerd en gefinancierd staat al meer dan tien jaar ter discussie. De opvattingen daarover lopen tussen PvdA en VVD uiteen. Volgens het regeerakkoord zou er in de tweede helft van de kabinetsperiode een discussie moeten komen over een nieuw zorgstelsel. De uitkomst daarvan zou het volgende kabinet moeten gebruiken voor de stelselwijziging. Inmiddels is aan meerdere partijen, zoals aan de Raad voor de Volksgezondheid en aan de SER, advies gevraagd. Het laatste rapport wordt volgend jaar zomer verwacht.

De zorgverzekeraars willen niet reageren op de `persoonlijke opvattingen' van de minister. Zij wachten het standpunt van het kabinet af. In de Eerste Kamer vraagt senator Dees (VVD) vandaag bij de algemene beschouwingen opheldering van de regering over de uitspraken van Borst. Hij wil weten of zij het standpunt van de regering vertolkt. ,,Uitspraken op persoonlijke titel vinden wij een gevaarlijk precedent'', aldus Dees.