Arbodiensten maken voor het eerst winst

De gezamenlijke arbodiensten hebben vorig jaar voor het eerst sinds 1995 een positief bedrijfsresultaat behaald, 46 miljoen gulden. Hun omzetten zijn sterk gestegen en de kosten maar weinig.

In 1995 schreef de nieuwe Arbowet voor dat alle bedrijven zich in fasen zouden aansluiten bij een arbodienst, te beginnen met de bedrijven waar werknemers de grootste gezondheidsrisico's liepen.

De omzet van de arbodiensten steeg vorig jaar met 14 procent naar 1.355 miljoen gulden, zo blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De twee jaren daarvoor was de groei respectievelijk 23 en 8 procent. Niet alle diensten zijn winstgevend. Er is een groep met een positief saldo van 66 miljoen gulden en één met een verlies van 20 miljoen.

Door fusies en overnames is het aantal arbodiensten afgenomen van bijna 200 in 1995 naar 148 vorig jaar. De tien grootste diensten hebben de helft van de omzet in de hele sector. De 100 kleinsten hebben samen 13 procent van de markt.

Tegenwoordig maken bedrijven vooral gebruik van externe diensten, waar ze vroeger een eigen bedrijfsarts in dienst hadden. Alleen de echte grote bedrijven hebben nog een eigen dienst. (ANP)