Akkoord in zicht in Noord-Ierland

De protestanten en katholieken in Noord-Ierland zijn dicht bij een akkoord, nu de Ulster unionisten (UUP) van David Trimble, de grootste protestantse partij in Noord-Ierland, vanmorgen heeft bekendgemaakt een Noord-Ierse regering te aanvaarden voordat het verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA) een begin heeft gemaakt met ontwapening.

De verklaring van de UUP werd aan het begin van de middag gevolgd door een reactie van Sinn Féin, de politieke tak van de IRA. Partijleider Gerry Adams zei dat ,,ontwapening een wezenlijk onderdeel is van het vredesproces''. Hij sprak het vertrouwen uit dat de ontwapeningscommissie onder leiding van de Canadese oud-gerenaal De Chastelain het probleem ,,bevredigend'' zal kunnen oplossen. Verder sprak Adams zich onvoorwaardelijk uit voor democratie en vrede. ,,Om die reden zijn we tegen iedere vorm van geweld of dreigen met geweld om politieke doelstellingen'', aldus Adams.

Een paar maanden geleden dreigde het vredesakkoord dat vorig jaar op Goede Vrijdag werd gesloten, na onderhandelingen onder voorzitterschap van de Amerikaanse oud-senator George Mitchell, nog te mislukken. De Britse premier Tony Blair bracht de partijen opnieuw naar de onderhandelingstafel, maar hij kwam er niet uit. Mitchell keerde vervolgens terug naar Noord-Ierland en kwam met een voorstel dat waarschijnlijk erg veel lijkt op dat van Blair. Mitchell slaagde er echter wel in om de UUP ervan te overtuigen dat een Noord-Ierse regering – mét Sinn Féin – haar werk kan beginnen als de IRA een bemiddelaar aanwijst die met de ontwapeningscommissie gaat onderhandelen over het inleveren van wapens.

In zijn verklaring zegt de UUP vanmorgen dat de beide gemeenschappen in Noord-Ierland hebben geleden onder de situatie en dat ,,het tijd wordt het verleden achter ons te laten''. Verwacht wordt dat Sinn Féin in de loop van de dag zal reageren. (Reuters)