VS en China eens over meer handel

Onderhandelaars uit de Verenigde Staten en China hebben vandaag een baanbrekende overeenkomst bereikt over de verlaging van bilaterale handelsbarrières. Daardoor is de weg praktisch vrij voor toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De Amerikaanse zaakgelastigde voor de handel, Charlene Barshefsky, en de Chinese minister voor Buitenlandse Handel, Shi Guangsheng, werden het na een marathonoverleg van zes dagen eens over alle slepende kwesties die nog restten en zetten in Peking hun handtekening onder de overeenkomst. Hoewel de details van de overeenkomst nog niet zijn bekendgemaakt, is de stemming in Washington en Peking uitgelaten. De onenigheid tussen beide landen werd als de belangrijkste hindernis gezien voor China om toe te treden tot de Wereldhandelsorganisatie, een wens die China al dertien jaar koestert.

Nu beide landen afspraken hebben gemaakt, moet China het nog eens worden met een beperkt aantal andere lidstaten van de WTO, waaronder de Europese Unie en vier andere landen. Dan pas kan China formeel toetreden tot het internationale economische overlegorgaan, waarvan 134 landen lid zijn. Een woordvoerder van de Europese Commissie zei vanochtend dat de EU met China overleg wil over kwesties die voor Europa van belang zijn.

De Amerikaanse president, Bill Clinton, sprak vanuit Turkije, waar hij momenteel op bezoek is, van een ,,zeer belangrijke stap''. Barshefsky noemde de overeenkomst ,,historisch''. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger spoedde zich na de ondertekening van het verdrag naar Zhongnanhai, het hoofdkwartier van de Chinese regering, voor een onderhoud met president Jiang Zemin. De onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten hebben lange tijd geleken op een gebed zonder einde. China heeft de afgelopen dertien jaar volgehouden dat het lid van de organisatie wenste te worden als `economie in ontwikkeling'. Volgens Peking zou de Chinese overgangseconomie de volledige opening van haar strategische markten niet overleven. De Verenigde Staten hebben echter voortdurend geëist dat China toegang biedt aan Amerikaanse ondernemers op het gebied van de telecom-industrie, het bankwezen en de landbouw. Buitenlandse ondernemers worden daar tot dusver maar mondjesmaat toegelaten.

Voorts eiste Washington dat Peking zich onderwerpt aan importquota voor textielproducten en aan anti-dumpingmaatregelen die de groei van goedkope exportproducten moeten voorkomen.

Volgens handelsminister Shi, geciteerd door het Chinese persbureau Nieuw China, hebben China en de VS nu een overeenkomst bereikt die gunstig is voor beide landen. Barshefsky en Shi hebben onder grote druk gestaan, omdat nog twee weken resten tot het begin van een nieuwe overlegronde van de WTO. Deelname van China, als 's werelds negende handelsnatie, wordt essentieel geacht. Indien geen overeenkomst wordt bereikt met de nog resterende lidstaten, hetgeen onwaarschijnlijk is, dan zou het nog een aantal jaren kunnen duren voordat China opnieuw in aanmerking komt voor lidmaatschap.