Stedelijk Museum: 1,2 miljoen tekort

Het Stedelijk Museum in Amsterdam kampt met een financieel tekort over 1998 van bijna 1,2 miljoen gulden. Dat blijkt uit het interne kwartaal-vouwblad Stampede.

Dit tekort wordt veroorzaakt door het stelselmatig overschrijden van tentoonstellingsbudgetten. Feesten en bijeenkomsten, waartoe het museum ruimtes verhuurt, zouden meer geld kosten dan ze opleveren. Ook dure, onverkochte catalogi, zoals bij de Baselitz-tentoonstelling begin dit jaar, dragen bij aan tekorten, aldus Stampede.

De redactie beklaagt zich over het gebrek aan openheid in het museum. Die werksfeer, waarin zonder verdere mededelingen medewerkers komen en snel verdwijnen, zoals een secretaresse van directeur Rudi Fuchs, werkt geruchten in de hand. De redactie wil niet `bijdragen aan het roddelcircuit, maar juist proberen duidelijkheid te krijgen om die onrust en onvrede uit de wereld te helpen'.

Fuchs, onder wiens directeurschap bij het Van Abbe Museum in Eindhoven en het Haags Gemeentemuseum eveneens budget-overschrijdingen ontstonden, bevestigde het tekort vanmorgen. ,,Het is afgedekt door de gemeente. Met een begroting, zonder marge en reserve, over steeds één jaar kan je als museum niet flexibel zijn. Lage bezoekcijfers door een hete zomer of hoge verwarmingskosten heb je niet in de hand. Als we net als het Rijksmuseum zouden werken met een begroting over vier jaar, kan je zelf tegenslagen opvangen en dan hadden we nu dit gesprek niet hoeven te voeren. Er is een onderzoek naar de begroting en een reorganisatie gaande. Over een paar maanden zijn de resultaten zichtbaar.''

De tegenvallende verkoop van de Baselitz-catalogus, kosten 100.000 gulden, wijt Fuchs aan gebrekkige distributie. Zowel de gemeentelijk woordvoerder in Amsterdam als het hoofd algemene zaken van het Stedelijk Museum, Hugo Bongers, was vanmorgen onbereikbaar voor commentaar.