Pronk: nu niet boren in Wad

Minister Pronk (VROM) heeft er gisteren voor gepleit om opnieuw een moratorium af te kondigen op de gaswinning onder de Waddenzee door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Zijn voorstel werd echter door een woordvoerder van de NAM onmiddellijk van de hand gewezen.

De bewindsman, die vorige week nog van ,,een explosieve'' politieke situatie had gesproken, opperde gisteren tegenover het televisie-programma Buitenhof dat ook de NAM wel interesse zou hebben in een adempauze, ,,gehoord de Tweede Kamer''. Dan zou het bedrijf intussen nieuwe technieken kunnen ontwikkelen om de gaswinning zonder milieuschade te vervolmaken, meende hij.

F. Duut, woordvoerder van de NAM, toonde gisteren echter geen enkele geestdrift voor de suggestie van Pronk. Volgens hem zijn er ook nu al technieken beschikbaar die ervoor zorgen dat de Waddenzee wordt ontzien. ,,Wat een langer moratorium moet opleveren, ontgaat ons'', aldus Duut. Ook in de jaren tachtig werd er al eens een tien jaar durend moratorium afgekondigd op nieuwe boringen, met instemming van de NAM.

De Tweede Kamer keerde zich donderdag tijdens een debat in grote meerderheid tegen gaswinning en nieuwe proefboringen onder de Waddenzee. De PvdA diende een motie in waarin het kabinet werd opgeroepen uit voorzorg voor het onvervangbare natuurgebied af te zien van ,,nieuwe mijnbouwactiviteiten''. Morgen stemt de Kamer hierover. Slechts de VVD zal naar verwachting tegen de motie stemmen.

Het kabinet besprak de kwestie vrijdag opnieuw en besloot vooralsnog vast te houden aan het compromis, waarover het een week eerder al overeenstemming had bereikt. Dat voorziet in een verbod op nieuwe proefboringen, mits schuin boren geen schade aan het Wad zou berokkenen.