`Meer regie bij resocialisatie'

Bij de terugkeer van ex-zedendelinquenten in de samenleving moeten lokale overheden een leidende rol krijgen. Zij moeten erop toezien dat hulpverleningsinstanties zoals reclassering, Riagg's en psychiatrische klinieken naar behoren samenwerken. Dat zegt T. van der Valk, directeur van Reclassering Nederland. ,,Nu is er een wirwar van winkels en niemand die zich nog afvraagt of een probleem is opgelost.'' Volgens Van der Valk moet jaarlijks een plan van aanpak worden opgesteld op basis waarvan lokale besturen kunnen beslissen. ,,Alleen zo zijn acute situaties te voorkomen, en ook de onrust die daarop volgt.'' Falende instanties moeten volgens Van der Valk in hun budget worden afgerekend.