`Belastingplan niet robuust'

Nadat de coalitiepartners hun kritiek op de Belastingherziening 2001 uitten, is het vandaag de beurt aan de oppositie. Twijfels over de robuustheid van het stelsel.

Gehaast, op veel punten ondoordacht en minder robuust dan de bewindslieden van Financiën doen voorkomen. Dat is de kern van kritiek die de oppositiefracties CDA, GroenLinks en de SP hebben op het belastingplan 2001. Deze partijen hebben vandaag meer dan duizend vragen ingediend ter beantwoording door het ministerie van Financiën.

Alle partijen uitten eerder al bezwaar tegen de snelheid waarmee het kabinet de belastingherziening door de Tweede Kamer wil krijgen. ,,De snelheid en de haast waarmee het parlement het wetsvoorstel behandelt gaat ten koste van de kwaliteit, het draagvlak en de doordachtheid van de voorstellen'', aldus het CDA.

Het bezwaar van de oppositie richt zich vooral op het loslaten van het progressieve karakter van het belastingstelsel. Het principe `de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten' wordt door bijvoorbeeld de invoering van de vermogensrendementsheffing voor het inkomen uit vermogen verlaten. Ook de PvdA stelde eerder al kritische vragen over het loslaten van het progressieve stelsel.

Het CDA vreest dat de voorgestelde lastenverlichting van 5 miljard gulden, `het smeergeld' voor het plan, tot een oververhitting van de economie zal leiden. De verhoging van het BTW-tarief gecombineerd met een verlaging van de belasting op arbeid zou volgens het CDA wel eens tot hogere inflatie kunnen leiden.

GroenLinks pleit voor de invoering van een gerichte earned income tax credit (belastingkorting voor lage inkomens) in plaats van de arbeidskorting voor alle inkomens. ,,Waarom moet Cor Boonstra nog een korting op zijn arbeid krijgen'', aldus GroenLinks-woordvoerder Vendrik.

De tax credit zou volgens de partij effectiever werken dan de nu voorgestelde arbeidskorting en de heffingskorting. De voorgenomen fiscale emancipatie door de afschaffing van het kostwinnersbeginsel, kan volgens GroenLinks vergroot worden door de invoering van een dergelijke tax credit. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) heeft al toegezegd de effecten van een heffingskorting te zullen doorrekenen.

Alle oppositiepartijen plaatsen vraagtekens bij de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent (dertig procent belasting over een fictief rendement van 4 procent). ,,Internationaal gezien een buitenbeentje'', aldus Reitsma van het CDA. GroenLinks pleit voor een reële vermogensaanwasheffing, het CDA en de SP willen opheldering waarom het kabinet een vermogenswinstheffing afwijst.

Het CDA vindt dat het kabinet in de herziening te eenzijdig inzet op het bevorderen van betaalde arbeid. ,,Een sterker accent op het huishoudensverband is vereist'', aldus de partij. Een bevordering van vrijwilligerswerk en de invoering van een specifieke kinder-heffingskorting zouden dat kunnen verbeteren. Ook denkt de partij aan een zorgaftrek en de verhoging van de onbelaste vergoeding voor vrijwilligerswerk van 1.400 naar 3.000 gulden.

Het CDA en de SP hekelen daarnaast de toenemende administratieve lastendruk voor kleine ondernemers. De nauwkeurige registratie van de ritjes met de auto van de zaak en het zogenoemde urencriterium voor deeltijders zullen vooral de papierindustrie een stimulans geven, verwacht de SP.

GroenLinks vindt verder dat de vegroening van het stelsel niet ver genoeg gaat. Ook de SP vindt dat de invoering van een ecotax niet beperkt moet blijven tot de huishoudens. ,,Het blijft vreemd dat de ecotax niet wordt geheven bij de grootverbruikers'', aldus de SP.

Inbreng partijenwww.nrc.nl/DenHaag