Xenofobie 4

Manja Ressler gebruikt grote woorden als zij spreekt over de houding van `het volk' dat bezwaar maakt tegen de komst van grote groepen asielzoekers. Haar stuk wemelt van woorden als antisemitisme, pogroms, Auschwitz, criminologische fantasieën, irrationele gevoelens van angst etc.

Nederlanders die op grond van redelijke argumenten bezwaar maken, niet tegen het principe dat echte vluchtelingen worden toegelaten, maar tegen de te grote aantallen asielzoekers en allochtonen, worden met deze woorden beledigd en monddood gemaakt.

Nederland heeft een grote traditie waar het gaat om het opvangen en toelaten van vluchtelingen, en ook nu is de houding van zowel de overheid als van de meeste Nederlanders zeer humaan, hetgeen tot uiting komt in de grote voorkeur die asielzoekers voor Nederland hebben.

In 2015 zal meer dan vijftig procent van de bevolking in onze vier grote steden allochtoon zijn (SCP-rapport `minderheden' 1999). Is het dan vreemd dat `het volk' grote bedenkingen heeft tegen dit tempo van verandering en alle problemen (denk aan onderwijs en werkloosheid) die in ons zeer volle land hiermee gepaard gaan.

Om dan behept met een superieur gevoel van moraliteit vanaf de tribune te roepen dat wij lijden aan xenofobie is onwaarachtig en beledigend. In één van de artikelen in de NRC waar een asielzoeker vertelt over zijn ervaringen in Nederland, zegt hij dat Nederlanders vriendelijke maar naïeve mensen zijn. Hij heeft gelijk, velen zijn verbijsterend naïef en naïeveteit is even gevaarlijk als xenofobie.