Xenofobie 3

Manja Ressler stigmatiseert met haar artikel de groeiende groep mensen die vraagtekens zetten bij het toelaten van de grote stromen asielzoekers in dit land, niet om `xenofobische' redenen, maar rationele; Nederland is het derde dichtstbevolkte land ter wereld, en bovendien wijst de ervaring nu eenmaal uit dat mensen uit totaal verschillende ( ja, tegenovergestelde ) culturen vaak grote moeite hebben in Nederland te integreren. In plaats daarvan klonteren ze begrijpelijkerwijs samen en zo ontstaat er een enorme, snel groeiende groep inwoners van dit land, wie de heersende cultuur (inderdaad, de westerse) en de spreektaal (Nederlands) vreemd zijn, zelfs vijandig. Ik zou, als lid van een nieuwe generatie, oudere mensen willen vragen op te houden met het aanhalen van pogroms, concentratiekampen, Kristallnachten en al die andere zaken waar ik niets mee te maken heb en wil hebben, teneinde met quasi-historische argumenten te ondersteunen wat onderhand niet meer te ondersteunen valt.

De werkelijk pogrom woedt in het hoofd van Manja Ressler.