WTO-beraad tussen China en VS verlengd

De onderhandelingen tussen de VS en China over de toetreding van Peking tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn met een dag verlengd, nadat geen positief resultaat was bereikt. Vandaag zal een uiterste poging worden gedaan om toch tot overeenstemming te komen over de voorwaarden voor China's lidmaatschap..

Dat heeft de Amerikaanse vertegenwoordiger voor de handel Charlene Barshefsky gisteren via een verklaring laten weten. Eerder zei zij in haar slotverklaring na het formele einde van de onderhandelingen dat er ,,geen positieve ontwikkelingen zijn te melden''. Het team van onderhandelaars, waaronder Gene Sperling, de economisch adviseur van president Bill Clinton die aan het hoofd staat van de National Economic Council, zouden vanmorgen vroeg terugkeren naar de VS, maar te elfder ure is vannacht besloten toch nog een dag extra te onderhandelen.

Washington heeft de afgelopen weken alles op alles gezet om China alsnog bij het gezaghebbende internationale economische overlegorgaan te betrekken. China doet al dertien jaar pogingen om lid te worden, maar heeft al die jaren gesteld dat het alleen wenst toe te treden onder `verzachtende voorwaarden'. Peking vindt dat China als ontwikkelingsland onmogelijk aan alle eisen van de VS tegemoed kan komen. De VS wensen markttoegang tot China's belangrijkste strategische sectoren

Het slepende einde van de onderhandelingsronde is opvallend, omdat de gesprekken twee dagen geleden nog hoopgevend leken. Voorts werd de komst van het politiek kopstuk Sperling gezien als het sein dat de periode van technisch overleg achter de rug was. Als Peking en Washington het ook na vandaag oneens blijken te zijn over de toegang van de VS tot China's financiële, telecom en agrarische sectoren, duurt het misschien nog jaren voordat de tijd voor toetreding opnieuw rijp is. Hoewel China geen rekening hoeft te houden met een formele deadline, kan de nieuwe overlegronde van de 134 lidstaten die eind november begint, ruim drie jaar duren. Voorts dient China te rekenen met het naderend einde van de ambtstermijn van president Clinton en de mogelijkheid van een nieuw politiek klimaat.

China zou niet bereid zijn tot verdere concessies omdat Washington geen bereidheid tot medewerking toont in de aanpak van de in China verboden religieuze beweging Falungong. Waarschijnlijker is de vrees van met name behoudend China voor het lot van de noodlijdende staatsindustrie.