Van 't Hek

Met veel plezier heb ik kennisgenomen van de column onder de titel `Brammetje' in deze krant van 6 november van uw columnist Youp van 't Hek, een achternaam waar hij veel eer in legt. Bij nadere beschouwing blijkt ongeveer een derde van de ruimte te worden ingenomen door een geestige filippica aangaande mijn persoon. Ik ben een groot bewonderaar van Van 't Hek en deswege kan ik geheel instemmen met de strekking van zijn column. Desalniettemin dient als aanvulling daarop het volgende.

Van 't Hek had zich de moeite van slinkse pogingen om achter de tekst van mijn geweigerde column voor de Elsevier kunnen besparen door gewoon de grootste homepage op Internet te raadplegen. Daar staat de tekst voor eenieder die daar kennis van wil nemen volledig afgedrukt. Kennelijk is Van 't Hek nog niet geheel en al vertrouwd met de geneugten die het IT-tijdperk ons biedt. Ik heb gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en ben gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Die instellingen verlenen de diploma's zeker niet gratis, maar wel bij de Persil. Je moet daar echter wel veel en hard voor wassen en dat heb ik zeker gedaan. In de kritieken van de Links Kerk van Nederland, die er niet voor terugdeinst mij op een lijn te stellen met personen als Eichmann en Mussert, word ik onveranderlijk opgevoerd als een razend intelligent en dus zeer gevaarlijk persoon. Met name mijn ogen drukken al hetgeen uit dat ik aan verwerpelijks in huis heb. Het was voor mij een verademing te vernemen dat Van 't Hek mij beleeft als een domme, smakeloze ijdeltuit, dat is zeker weer eens iets anders. Ondertussen laat hij mij natuurlijk wel in grote verwarring achter. It is me what.