Van Mesdag (2)

Bij het lezen over de Van Mesdagkliniek (Z 23 okt.) viel het mij op dat directeur Leeuwenstein in zo makkelijke bewoordingen de vuile was buiten hangt over zijn personeel. Hij is toch zelf eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de kliniek. Waarom spreekt hij zo openlijk over de zwakheden van zijn personeel? Heeft hij niet door dat hij daardoor zijn eigen graf graaft? Ik snap nu dat het personeel zich niet gesteund voelt door deze directeur!