(Stads-)herstel

In het redactioneel commentaar `Stadsherstel' (NRC Handelsblad, 30 oktober) staat een aantal storende feitelijke onjuistheden.

De verhouding tussen koop- en huurwoningen in de nieuwe wijk IJburg wordt niet zoals geschreven ,,1 eigen huis op 2 huurwoningen'', maar circa 30 procent sociale huurwoningen en 70 procent `marktwoningen'' (voornamelijk koopwoningen). Alleen al in IJburg worden dus de komende jaren zo'n 12.600 koopwoningen en duurdere huurwoningen bijgebouwd.

,,Voor 340.000 gulden is in Amsterdam tegenwoordig slechts een huis van 60 vierkante meter te koop'', schrijft de commentator. Dit klopt wat betreft de Amsterdamse binnenstad. De gemeente Amsterdam is echter van plan om in de naoorlogse wijken voor die prijs woningen van 80-120 m² te realiseren.

De financiering van de hypotheek voor de Amsterdamse middengroep wordt niet gefinancierd uit de opbrengsten van de erfpacht, zoals de commentator schrijft, maar uit de stijging van de grondprijzen voor nieuwbouw. Door de ontwikkelingen op de markt ontvangt de gemeente meer grondopbrengsten. Die worden (deels) ingezet om te voorkomen dat de middengroepen door diezelfde marktontwikkelingen uit de boot vallen.

Het gemeentebestuur pleit niet, zoals de commentator schrijft, voor het wegstrepen van de OZB tegen de erfpacht. Ik heb gezegd dat ik bereid ben opnieuw bij het ministerie te bepleiten dat er bij de waardebepaling van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) rekening wordt gehouden met erfpacht. Erfpachters betalen dan minder OZB dan mensen met eigen grond. In het verleden is dit verzoek echter afgewezen door het ministerie van Financiën.

De commentator concludeert dat Amsterdam zich moet beraden op de vraag of ,,het eigen woningbezit niet minder hapsnap kan worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door een groter deel van het publieke bestand te verkopen.''

Dit gebeurt: de komende jaren worden planmatig 15.000 sociale huurwoningen verkocht. Amsterdam mikt op een stijging van het percentage koopwoningen van 13,5 procent nu naar 26 procent in 2010 (ruim 100.000 woningen).