Snel herstel Brazilië

De Braziliaanse economie zal al dit jaar enige groei kunnen vertonen. Dit blijkt uit cijfers over de economie in het derde kwartaal. Het bruto binnenlands product nam in dat kwartaal met 0,3 procent af, veel minder dan was gevreesd. Begin dit jaar leek Brazilië, na een gedwongen devaluatie van de real, op een zware recessie af te stevenen. Voor volgend jaar heeft de regering geraamd dat de economie met 4 procent zal groeien. Volgens analisten is die prognose nu realistisch.