Schadevergoeding na Bijlmerramp

Het hulpfonds voor gedupeerden van de Bijlmerramp kan aan de slag. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een reglement en begroting van dit fonds waar de Tweede Kamer na afloop van de Bijlmerenquête om had gevraagd. Het fonds voorziet in een vast bedrag van vierduizend gulden per erkend slachtoffer, in uitzonderlijke gevallen kan het fonds een gedupeerde maximaal 25.000 gulden uitkeren. De uitkering is onbelast en wordt ook niet verrekend met eventuele bijstand die al wordt genoten.