Rioolbeheer Friesland in één hand

Begin volgend jaar komt er een Waterketenbedrijf in Friesland, dat het rioolbeheer in de hele provincie in handen krijgt. Met het Waterketenbedrijf komt er een betere afstemming tussen gemeente, waterschap en waterleidingsbedrijf. Nu zijn die alle drie afzonderlijk van elkaar verantwoordelijk voor het waterbeheer in de provincie.

Met de oprichting van een Waterketenbedrijf is Friesland een van de eersten in Nederland. Initiatiefnemers zijn Nuon Waterleiding, Wetterskip Fryslan en de gemeente Leeuwarden. Volgens de initiatiefnemers geeft een Waterketenbedrijf op het gebied van economie en milieu grote voordelen. ,,De een loost het, terwijl de ander het tien meter verderop weer zuivert. Samenwerking tussen de waterbeheerders is veel voordeliger'', zegt ingenieur L. Zwierstra van Nuon. Begin dit jaar is de gemeente Gaasterlan-Sleat als eerste begonnen met een proef om samen te werken bij rioolbeheer. De gemeente is positief over die proef. (ANP)