Protectoraat Kosovo

Sinds 10 juni 1999 heeft de internationale gemeenschap het bestuur over Kosovo (op basis van VN-resolutie 1244) overgenomen van de Federale Republiek Joegoslavië. Het interimbestuur, in afwachting van een definitieve regeling, bestuurt Kosovo als een protectoraat met een militaire en een civiele organisatie. De eerste heet KFOR; de tweede bestaat uit een veelheid van organisaties onder leiding van de Verenigde Naties.

KFOR

(40.740 militairen)

Leider: generaal Klaus Reinhardt (Duitsland).

Kosovo Force bestaat uit legereenheden van NAVO- en niet-NAVO-lidstaten. KFOR moet de voorwaarden creëren voor een veilige terugkeer van de vluchtelingen. In afwachting van de vorming van een deels nationale, deels internationale politiemacht (3.100 man) is KFOR verantwoordelijk voor de handhaving van de orde. Ook ziet zij toe op de afspraken die zijn gemaakt over ontwapening van het Kosovaarse bevrijdingsleger UÇK. KFOR werkt samen met het in Den Haag gevestigde VN-tribunaal dat in Kosovo bewijzen verzamelt van gepleegde oorlogsmisdaden.

UNMIK

90 VN-ambtenaren, 110 Kosovaren

Leider: Bernard Kouchner (Frankrijk)

De VN-missie in Kosovo heet officieel United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. De veiligheidsraad heeft de missie belast met de uitoefening van het gezag over het grondgebied en de inwoners van Kosovo. Alle wetgevende en uitvoerende bevoegdheden, inclusief de uitoefening van de rechterlijke macht, zijn aan UNMIK toegekend. De civiele hulp aan Kosovo is opgesplitst in vier pijlers onder verantwoordelijkheid van een internationale organisatie.

Civiel bestuur (VN)

510 VN-ambtenaren, 1890 Kosovaren

Leider: Tom Koenigs (Duitsland)

De Verenigde Naties leiden zelf het civiele bestuur (politie, bestuurlijke zaken en juridische zaken) dat Kosovo regeert tot het een eigen regering heeft. Daartoe is een `overgangsraad' gevormd, met vertegenwoordigers van diverse politieke, etnische gemeenschappen in Kosovo. Deze raad adviseert Kouchner en heeft geen uitvoerende taken.

Humanitaire hulp (UNHCR)

120 UNHCR-ambtenaren, 90 Kosovaren

Leider: Dennis McNamara (Nieuw Zeeland)

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is belast met de repatriëring van de vluchtelingen en het verlenen van humanitaire hulp, in samenwerking met organisaties als Human Rights Watch, het VN-kinderfonds UNICEF en het World Food Programme.

Democratisering (OVSE)

440 OVSE-ambtenaren, 810 Kosovaren

Leider: Daan Everts (Nederland)

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is verantwoordelijk voor de wederopbouw van een `civil society' en de bijbehorende institutionele organisaties. Het gaat hierbij om de opleiding van politie en rechters, de voorbereiding van verkiezingen, het bevorderen van de rechten van de mens, het functioneren van de massamedia, en het uitvoeren van `stabilisatieprogramma's'. Onder dat laatste valt bijvoorbeeld de opleiding van ambtenaren, waarbij de OVSE op haar beurt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft betrokken.

Economische opbouw (EU)

45 EU-ambtenaren, 30 Kosovaren

Leider: Joly Dixon (Groot-Brittannië)

De Europese Unie is verantwoordelijk voor de opbouw van de economie, het opzetten van een Kosovaarse begroting, het woningbestand, de infrastructuur.