Nog geen HSL-contract voor de NS

De Nederlandse Spoorwegen krijgen vooralsnog niet het lucratieve contract voor exploitatie van de Hogesnelheidslijn-zuid.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft gisteren het exclusieve bod afgewezen dat de NS hiertoe op uitnodiging van het kabinet in september hadden uitgebracht. Netelenbos noemde, in navolging van een commissie van wijzen die het had bestudeerd, het bod ,,onvoldoende en van lage kwaliteit''. Ze stelde dat het noch de treinreiziger noch de Nederlandse belastingbetaler veel te bieden heeft. ,,De NS zijn kennelijk nog niet gewend in de markt te opereren'', zei ze.

De HSL-zuid, waarvoor de eerste schop overigens nog de grond in moet, zal vanaf 2005 van Amsterdam via Brussel naar Parijs lopen. Het is echter de bedoeling dat er ook veel treinen van gebruik zullen maken die afbuigen naar andere bestemmingen in Nederland. Het nu verworpen bod van de NS maakte deel uit van de toekenningsprocedure van het kabinet voor de exploitatie van de naar verwachting profijtelijke route.

NS-topman Den Besten reageert hevig teleurgesteld op de afwijzing. ,,Het was een doordacht bod. We waren er trots op.'' Wel erkende hij dat de NS zich niet geheel hadden gehouden aan de instructies om slechts op het binnenlandse HSL-vervoer te bieden en niet op het internationale. ,,Alleen bieden op binnenlands vervoer was volgens ons niet zinvol'', stelde hij. ,,De Benelux-lijn vormt immers het hart van ons netwerk.''

Het bedrijf krijgt nu tot aanstaande donderdagmiddag om te kiezen uit drie varianten. Op grond van de eerste zouden de NS een nieuw bod mogen uitbrengen op het binnenlandse HSL-vervoer, terwijl ze voor wat betreft de internationale HSL-treinen een ondergeschikte rol zouden krijgen. Netelenbos wil aan zo'n contract afspraken koppelen over de prestaties die de NS moeten leveren op het binnenlandse intercitynet.

Bij de tweede variant moeten de NS afzien van deelname aan de aanbestedingsprocedure voor het binnenlandse en buitenlandse deel van de HSL-zuid. In plaats daarvan zal het bedrijf vijftig procent van de aandelen krijgen van een nieuw op te richten HSL-bedrijf, waarin de andere vijftig procent zijn gereserveerd voor de winnaar van een aanbestedingsprocedure.

Een derde variant staat de NS toe om samen met alle andere gegadigden mee te dingen naar zowel het binnenlandse als het buitenlandse HSL-vervoer. Deze optie betekent alles of niets voor de NS.