MOUNT EVEREST

De Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, blijkt sinds de jaren vijftig twee meter hoger geworden. In 1953, toen Edmund Hillary als eerste de berg bedwong, werd de hoogte vastgelegd op 8848 meter. Een team van bergbeklimmers, dat zes maanden geleden naar de top is geweest, heeft met precisieapparatuur de groei van de berg geconstateerd. De groei is het gevolg van verschuivingen in de aardkorst, die de berg omhoog stuwen. Volgens een van de expeditieleden is de berg inmiddels al weer een fractie hoger en een beetje van plaats veranderd sinds de meting.