LITERATUUR

Vijf jaar na het bekroonde Gewassen vlees publiceert de meester van het gruwelijk amusement een nieuwe historische roman, gesitueerd in Amsterdam en Drente. Twee tragische negentiende-eeuwers proberen stad en land op te stoten in de vaart der volkeren.

`Publieke werken is een exuberante en explosieve roman (-) Dat het slecht zou aflopen met Anijs en Vedder, die onvergetelijke antihelden, was van meet af aan wel duidelijk. Maar dat daaruit, op miraculeuze wijze, toch nog iets moois opbloeit (-) is een welverdiende toegift voor de trouwe lezers die zich tot het eind toe gruwelijk hebben geamuseerd met deze nieuwe, wonderschone turf van Rosenboom.'

Publieke werken is verschenen bij Querido, 472 blz, fl 32,50.

*****