Labiele jongen bivakkeert in tentje

Een 14-jarige jongen met ernstige gedragsproblemen heeft twee weken lang in een tent bij de ouderlijke woning in Haarlem-Noord gewoond. De Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland is er donderdagavond na ,,veel inspanningen'' in geslaagd hem in een gesloten crisiscentrum onder te brengen, aldus lokatiemanager F. de Graaff van de stichting.

De jongen was een leerling van de Prof. dr. Gunningschool, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wegens zijn gedrag kon hij niet langer bij zijn ouders wonen. Hij verbleef daarom enkele weken in een regionaal crisiscentrum, maar daar was de zogenoemde OTS-pupil – een door de kinderrechter onder toezicht gestelde – volgens De Graaff ,,niet te hanteren''. ,,De hulpverleners konden hem niet de baas en hij hield zich niet aan de regels, zodat hij moest vertrekken.''

Een voogd en de leiding van de school wendden zich vervolgens tot de Stichting Jeugd en Gezin. ,,We zijn al enige maanden bezig een geschikte gesloten inrichting voor hem te vinden'', zegt De Graaff. ,,Tot donderdag lukte dat niet, we stuitten steeds op wachtlijsten, vandaar dat de jongen noodgedwongen weer bij zijn ouders verbleef.''

De ouders wilden de jongen niet ,,laten barsten'', vertelt De Graaff. ,,Ze weigerden hem in huis te nemen, maar boden hem wel de tent in de tuin aan.'' Het verblijf in de tent was aan strikte voorwaarden gebonden. De jongen mocht 's morgens bij zijn ouders ontbijten en zich douchen. Daarna ging hij naar school. Om vijf uur 's middags moest hij zich in de tent melden. Alle betrokkenen maakten zich grote zorgen over de jongen. De directie van de school sprak van een ,,diep trieste en erg onveilige situatie'', die een slechte invloed had op het gedrag van de jongen. Hij werd steeds labieler, aldus de schoolleiding.