Kritiek Europarlement op deellidmaatschap EU

Nederlandse Europarlementariërs voelen niets voor het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) een gedeeltelijk lidmaatschap voor de Europese Unie in te stellen. Zij vinden het gedeeltelijk lidmaatschap ,,onwerkbaar'', noemen het ,,een fopspeen'' en willen ,,niet tornen aan de huidige toetredingscriteria van de Europese Unie.''

De SER stuurde staatssecretaris Benschop (Europese Zaken) donderdag een advies waarin de Raad pleit voor de invoering van een gedeeltelijk lidmaatschap voor nieuwe toetreders die nog niet aan alle EU-eisen voldoen. Het gedeeltelijk lidmaatschap, volgens de SER ,,een balans van rechten en plichten'', moet in plaats komen van de vaak lange overgangsperiodes waarin landen terecht kunnen komen voordat ze daadwerkelijk lid worden van de Unie.

J. Wiebenga, voorzitter van de Nederlandse liberale fractie in het Europees Parlement, noemt het `halve lidmaatschap' een ,,onvoldragen voorstel''. ,,Hoe kan een half lid nu meepraten in het Parlement? Dat lijkt me niet reëel.'' ,,Bijna rampzalig'', oordeelt Bartho Pronk van de CDA-fractie in het Europarlement. Hij vreest dat de invoering van een gedeeltelijk lidmaatschap een averechts effect zal hebben. Het kabinet-Kok neemt binnenkorteen definitief standpunt in over de versnelde toetreding van nieuwe EU-lidstaten.