Kabinet blijft bij nader onderzoek

Het kabinet houdt vast aan nader onderzoek naar eventuele milieuschade bij nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Voor de duur van dit onderzoek geeft het kabinet geen oordeel over de wens van een ruime Kamermeerderheid om af te zien van `nieuwe mijnbouwactiviteiten' in dit gebied.

Premier Kok heeft dit gisteren meegedeeld na afloop van het kabinetsberaad. PvdA-fractieleider Melkert meldde in reactie hierop dat de PvdA komende dinsdag een motie in stemming zal brengen waarin het kabinet wordt verzocht geen toestemming te geven voor winningsboringen. Deze motie krijgt naar verwachting de steun van alle Kamerfracties met uitzondering van de VVD.

Volgens premier Kok hebben Kamer en kabinet ,,ieder een eigen verantwoordelijkheid''. Het kabinet houdt vast aan het vorige week genomen besluit om gesprekken te openen met de NAM, deskundigen en vertegenwoordigers van milieu-organisaties en lagere overheden. Omstreeks 8 december zal het kabinet aan de Kamer melden wat het resultaat is van dit onderzoek. PvdA'er Melkert herhaalde gisteren dat het kabinet ,,de ruimte heeft'' om dit onderzoek te doen, maar hij voegde er wel aan toe dat ,,een ander oordeel dan dat er niet geboord wordt niet op onze instemming kan rekenen''.

D66-woordvoerder Augusteijn toonde zich ,,teleurgesteld'' over de positiebepaling van het kabinet, omdat hiermee de opvatting van de Kamermeerderheid zou worden genegeerd. Volgens CDA'er Van Wijmen schuift het kabinet de problemen voor zich uit. Woordvoerder Van der Steenhoven van GroenLinks noemt het ,,onbegrijpelijk dat een kabinet, zonder druk van een regeerakkoord, niet in staat is de wens van de Kamer te honoreren''.

Premier Kok maakte duidelijk dat hij minister Pronk heeft gekapitteld om zijn uitspraak, afgelopen donderdag, ,,dat de komende dagen het Wad en het kabinet moeten worden gered''.