Grote vraag naar Porsches

Grote vraag naar de 911 en Boxster-modellen heeft de winst van automaker Porsche fors opgestuwd in het voorbije boekjaar. Terwijl de omzet in het boekjaar, dat eind juli sluit, met een kwart steeg tot 6,18 miljard mark (191 miljoen euro), nam de winst met 35 procent toe tot 373 miljoen mark (3,16 miljard euro). Omdat de vraag naar Porsches sterk blijft, is het concern ook positief over het lopende boekjaar.