Gasunie: waddengas is nodig

Nederland snijdt zich volgens de Gasunie flink in de vingers als de winning van aardgas onder het Waddengebied niet mag doorgaan.

Vorig jaar haalde de Nederlandse Gasunie tweederde van haar afzet, zo'n 80 miljard kubieke meter gas (binnenland en export samen) uit de kleine velden op land en onder de Noordzee. Het grote gasveld in Groningen, dat nu voor de helft is leeggezogen, kon daarmee als appeltje voor de dorst worden gespaard. In de zomer als het gasverbruik laag is, blijven de kranen in Slochteren meestal dicht.

Gasunie en het ministerie van Economische Zaken achten het van groot belang om zoveel en zo lang mogelijk te teren op de kleine gasreserves. De grote bel in Slochteren blijft dan beschikbaar als er ergens tekorten ontstaan. ,,Nederland kan daardoor een belangrijke rol op de Europese gasmarkt spelen'', zegt woordvoerder Ben Warner van Gasunie.

,,Het milieubelang van aardgas begint groter te worden dan het economische belang. Overal wil men kolen, olie en kernenergie als brandstof vervangen door het veel schonere aardgas'', zegt Warner. ,,De afspraken die op de internationale klimaatconferentie in Kyoto zijn gemaakt, verplichten daartoe. Nederland ligt middenin de Europese markt en kan daar goed gebruik van maken. Aardgas is de brandstof die ons kan helpen om over dertig tot veertig jaar naar een volledig duurzame energievoorziening toe te groeien.'' Door een deel van de hoge staatsontvangsten op de gasproductie aan te wenden voor de ontwikkeling van zonne-energie en andere duurzame bronnen, kan Nederland ,,een enorme voorsprong'' boeken op andere industrielanden.

Warner noemt de gevolgen van een verbod op aardgaswinnig ernstig. ,,De bestaande gasvoorraad van al onze kleine velden samen is nu 500 miljard kubieke meter. Het Waddengas kan daar 40 tot 50 procent aan toevoegen. Als de wens van de Tweede Kamer wordt gevolgd, mag de NAM niet eens zoeken naar die voorraden, waarvan we door seismisch onderzoek weten dat ze er zijn. Zelfs uit de drie velden waar al gas is aangetoond zou niet geproduceerd mogen worden.''

Dat betekent dat de productie in Slochteren moet worden versneld, want Gasunie moet aan haar verplichtingen op de binnenlandse markt en voor de export voldoen. Het Groningse bedrijf zal ,,tussen de vijf en tien jaar'' meer en sneller aardgas moeten importeren, onder andere uit Rusland. ,,Maar dat betekent hogere energiekosten voor de bv Nederland'', zegt Warner.

Het prijsverlagende effect dat van de vrije Europese energiemarkt wordt verwacht, zal door meer import op termijn teniet worden gedaan, voorziet hij. ,,De gasprijzen zijn nu nog aan de olieprijs gekoppeld, maar dat verandert door de stijgende vraag. Aardgas krijgt als vervanger van olie een eigen marktprijs, die ook door het milieuvoordeel wordt beïnvloed. Zolang we Nederlands gas kunnen leveren, profiteert Nederland daarvan, want wij liggen middenin de markt en hebben lage transportkosten. Moeten we daarentegen meer importeren, dan betalen we daar extra voor, want buitenlands gas zal van steeds verder afgelegen velden getransporteerd moeten worden. Tel uit je winst.''

Noorwegen kan zijn export niet veel meer opvoeren, weet Warner. ,,We hebben een contract met Rusland, dat kan worden uitgebreid. West-Europa importeert nu in totaal al zo'n 80 procent van zijn gasverbruik. Aanvullingen zullen uit Siberië, Algerije en wellicht Iran en Turkmenistan moeten komen, want het overschot op de Britse markt zal binnen vier à vijf jaar verdwenen zijn.''