Diefstal merknaam loont niet

De Amsterdamse rechtbank bepaalde vorige week dat Internetbedrijf Blue Seven de domeinnaam beursplein5.nl mag behouden. Het bedrijf was voor de rechter gesleept door de Amsterdamse beurs (AEX), tevens eigenaar van het tijdschrift Beursplein 5. Toen de AEX een aantal maanden geleden ontdekte dat Blue Seven de naam beursplein5.nl als domeinnaam had geclaimd, benaderde de AEX het Internetbedrijf. De AEX voerde aan dat zij al jaren de merkrechten op deze naam bezat en eiste dat Blue Seven de naam zou afstaan. Blue Seven bleek daartoe bereid, maar dan moest er wel flink betaald worden. In de media circuleerden bedragen van 5 tot 6 miljoen gulden. De AEX weigerde te betalen, liet beslag leggen op de domeinnaam en spande een kort geding aan. En dat werd verloren.

Het aantal conflicten over domeinnamen lijkt met de sterke toename van het commercieel gebruik van Internet explosief te groeien. Bedrijven met Internet-plannen ontdekken steeds vaker dat een ander hun merk- of handelsnaam reeds als domeinnaam geclaimd heeft. In de meeste gevallen gaat het om `domain-grabbing', het pikken van andermans domeinnaam met de bedoeling er geld voor te vragen.

Het stelen van een domeinnaam is een koud kunstje. Immers, de instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van domeinnamen, in Nederland de Stichting Internet Domein Registratie, controleren bij de uitgifte niet of de aanvrager wel het recht heeft de naam te claimen. Elke naam wordt automatisch ingeschreven, zolang de aanvrager maar betaalt. Het systeem werkt volgens het principe `wie het eerst komt'. Ontstaat een conflict, dan moet de rechter maar uitzoeken wie gelijk heeft.

Vooral de succesverhalen uit Amerika over de astronomische bedragen die voor domeinnamen worden neergeteld – zo is de domeinnaam altavista.com ooit voor 7 miljoen gulden verkocht - lijken de `domaingrabbers' te inspireren. De uitspraak in de zaak beursplein5.nl wekt nu, onder andere door de summiere berichtgeving in de media, de indruk dat domeindieven ook juridisch sterk staan.

Deze conclusie kan echter niet uit het beursplein5-vonnis getrokken worden. Ook na deze uitspraak behouden de eigenaren van handelsnamen en merken een sterke positie ten opzichte van domeindieven. Uit het vonnis blijkt immers dat de AEX de zaak verloren heeft, omdat volgens de rechter een gebrek kleeft aan de merknaam Beursplein 5, en niet omdat de rechter `domaingrabbing' wil honoreren.

Volgens de rechter kan de naam Beursplein 5 op zich moeilijk dienen als merknaam. Het publiek zal de naam vooral opvatten als het adres van de AEX en niet als merk. Dat betekent dat het gepretendeerde merkrecht van de AEX volgens de rechter gewoon niet werkt, niet tegen domeindieven, maar ook niet tegen ander gebruik van de naam Beursplein 5. Of dit juist is kan hier in het midden blijven, maar duidelijk is wel dat het vonnis dus geen rechtvaardiging van de domeindiefstal bevat. Het diskwalificeert slechts de naam Beursplein 5 als merk.

Uit de tot op heden bekende rechtspraak wordt duidelijk dat de Nederlandse rechter domeindieven juist hard aanpakt. Domeindieven moeten zich dan ook maar niet rijk rekenen na de uitspraak over beursplein5.nl.

Bas Kist is juridisch adviseur bij merkenbureau Shield Mark in Amsterdam.