Beraad over vleesconflict gaat door

De Europese Commissie, Frankrijk en Groot-Brittannië blijven net zolang over Brits rundvlees onderhandelen tot ze een compromis hebben gevonden. Ook als de Europese Commissie volgende week dinsdag besluit om Frankrijk voor het Europese Hof van Justitie te dagen omdat het nog geen Brits rundvlees toelaat, zullen de onderhandelingen gewoon doorgaan.

Dit zijn Commissievoorzitter Prodi, de Franse president Chirac, de Franse premier Jospin en de Britse premier Blair overeengekomen. Gisteren onderzochten twaalf ambtenaren van de Europese Commissie, acht Fransen en zes Britten, in Brussel de mogelijkheden van een oplossing. Daarbij was ook een Duitse diplomaat als waarnemer aanwezig. Anders dan Frankrijk heeft Duitsland officieel niet geweigerd om het besluit van de Europese Unie uit te voeren en met ingang van 1 augustus j.l. het embargo tegen Brits rundvlees op te heffen. Maar in Duitsland willen in de Bondsraad vertegenwoordigde deelstaten het Britse vlees van de markt houden.

Groot-Brittannië heeft sinds 1996 geen rundvlees mogen uitvoeren wegens de zogenaamde gekkekoeienziekte (BSE). Consumptie van met BSE besmet vlees kan bij mensen leiden tot de dodelijke hersenziekte van Creutzfeld-Jacob. Sinds 1 augustus is onder zeer strenge voorwaarden weer uitvoer van Brits rundvlees naar andere EU-lidstaten toegestaan. Frankrijk, dat traditioneel de grootste exportmarkt voor Brits rundvlees was, wil de grenzen echter nog niet openen.

De Europese Commissie heeft begrip voor de problemen van Parijs met de toelating van Brits rundvlees. Frankrijk heeft nog maar kort een onafhankelijk wetenschappelijk bureau voor voedselveiligheid, dat onlangs concludeerde dat het Britse vlees nog niet honderd procent veilig is. Vervolgens verwees een internationale groep wetenschappers (onder voorzitterschap van een Fransman) deze conclusies naar de prullenbak en verklaarde het Britse export-rundvlees geheel veilig. De Franse regering, die een schandaal van met HIV besmet bloed nog vers in het geheugen heeft, wenst er geen ogenblik van beschuldigd te worden de waarschuwing van de nationale wetenschappers niet ernstig te hebben genomen. Bronnen bij de Commissie zeggen dan ook dat niet de Franse regering ervan overtuigd moet worden dat Brits export-vlees veilig is, maar de Franse wetenschappers.

Alle betrokken partijen hebben ook begrip voor de positie van de Britse premier Blair, die problemen krijgt met de Britse conservatieve oppositie als hij ondanks de opinie van de Europese wetenschappers het Franse embargo niet hard bestrijdt. Ook is er veel begrip voor de positie van de Europese Commissie. Die moet als hoedster van de Europese verdragen zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd en kan Frankrijk voor het Europese Hof van Justitie dagen.

Maar omdat iedereen het liefst een mogelijk langdurige juridische procedure wil vermijden, wordt de voorkeur gegeven aan het onderhandelen over een compromis. De deadline is maandagavond. Maar de Europese Commissie is bereid om maandagavond de klok stil te zetten als redelijkerwijs verwacht kan worden dat een akkoord de volgende dag kan worden bereikt.

Bij het vele onderlinge begrip voor lastige posities wordt een uitzondering gevormd voor Duitsland. Frankrijk wil dat de Europese Commissie de Duitse regering onder druk zet om duidelijkheid te scheppen. Parijs verlangt dat als de Europese Commissie Frankrijk zou aanklagen bij het Hof van Justitie, zij ook een klacht tegen Duitsland zou moeten indienen.

De ambtenaren van de betrokken partijen die gisteren in Brussel onderhandelden zochten nog steeds een oplossing in verbetering van het al zeer strenge systeem van controle op de herkomst van het Britse rundvlees. Daardoor zou waterdicht vast komen te staan dat rundvlees niet afkomstig is van met BSE besmette runderen. Samen met etiketten die de consumenten erop wijzen dat vlees uit Groot-Brittanië komt, zou dat de Franse wetenschappers moeten overtuigen.