Asielzoeker

Het lezen van de serie artikelen van de Soedanese asielzoeker deed mij het Neêrlands bloed in de aderen stollen. Wie past (passen) het best bij het beeld dat wij van onszelf als land ('gidsland') hebben: deze Soedanees, de ambtenaren van de IND, of de autochtone schreeuwlelijken die wij tegenwoordig zien en horen als het over asielzoekers en allochtonen gaat?