`Apothekers niet goed aangepakt'

De aanpak van de kortingen en bonussen bij de apothekers werkt averechts. Deze verwachting spreekt het bureau PriceWaterhouseCoopers (PWC) uit in een advies naar aanleiding van het akkoord dat minister Borst (Volksgezondheid) vorige maand sloot met de landelijke apothekersorganisatie KNMP. Apothekers zullen alleen maar vaker kortingen bij hun leveranciers gaan bedingen, verwacht het bureau.

Een belangrijk onderdeel van het akkoord tussen Borst en de apothekers vormt de afspraak dat de apothekers alle kortingen en bonussen inleveren die ze bij hun leveranciers van medicijnen bedingen. Dit gebeurt door de apothekers op hun beurt 6,82 procent te korten op de officiële inkoopprijs die ze bij ziekenfonds en of patiënt in rekening zouden mogen brengen. Deze `claw back' moet op den duur 425 miljoen gulden opleveren, het bedrag dat de apothekers zelf aan kortingen en bonussen bedingen. De hoogte van dit bedrag werd eerder dit jaar ook al door PWC onderzocht.

In het akkoord is echter ook afgesproken dat medicijnen waarop de leverancier geen of nauwelijks korting geeft niet langer van de maatregel worden uitgezonderd. Het gaat daarbij vooral om dure (biotech-)geneesmiddelen. Tot dusver kwamen deze medicijnen op een zogeheten `nullijst' terecht waarop de `claw back' niet van toepassing is. Wil een middel op die lijst terechtkomen, dan moet onder meer een accountant verklaren dat er geen kortingen op worden verleend.

De nullijst wordt afgeschaft omdat deze afgelopen jaren juridisch omstreden was. Traditionele fabrikanten pleitten voor korte en biotechbedrijven voor langere lijsten. Door de afschaffing moet de apotheker ook inleveren voor medicijnen waarop hij geen korting krijgt: als hij deze aflevert leidt dat tot verlies. Volgens PWC zullen apothekers nu ook bij deze producenten kortingen gaan bedingen of, om financiële en niet om inhoudelijke gronden, uitwijken naar andere medicijnen. Om dit te voorkomen moet de `nullijst' gehandhaafd worden, aldus PWC die het onderzoek deed in opdracht van de Amerikaanse Kamer van Koophandel waarbij veel van (vooral Amerikaanse) biotechbedrijven zijn aangesloten.