Anticonceptiepil

Het artikel `Anticonceptie gold als onbehoorlijk' in de categorie `Mijlpalen van de Twintigste Eeuw' (NRC Handelsblad, 6 november) behoeft enige correctie. Het bevat een interview met prof.dr. P.E. Treffers, waarin gesteld wordt, dat de anticonceptiepil lyndiol eerst in 1963 op de markt kwam en dat Treffers die als een van de eersten heeft voorgeschreven. Dit is niet in overeenstemming met mijn eigen herinneringen aan de komst van de pil in Nederland.

Collega Treffers kwam na mij in opleiding in de gynaecologie bij prof. Kloosterman. In januari 1963 was mijn opleiding beëindigd en vestigde ik mij als gynaecoloog in Maastricht.

Ik herinner mij nog heel goed, dat wij als assistenten in opleiding op de polikliniek gynaecologie onder leiding van collega Jager van Gelder aan gehuwde vrouwen in 1962 de eerste, achteraf veel te zware, lyndiolpil voorschreven, zogenaamd om de cyclus te reguleren, maar in feite als vorm van anticonceptie. Orale anticonceptie, in Nederland lyndiol, was in de tweede helft van 1962 reeds algemeen bekend.

In het najaar van 1962 hield ik op verzoek van de deken van Amsterdam-West een voordracht voor alle priesters in zijn dekenaat over deze vorm van anticonceptie, samen met de moraaltheoloog Bemer.

In die tijd was ik al een enthousiast voorstander van de pil, zij het vooralsnog nog alleen als vorm van gezinsplanning.