Allure

Elsbeth Ettys column over cultuur in Amsterdam (Z 24 okt.) is mij uit het hart gegrepen. Niet zozeer vanwege Trevor Davies' beoordeling van het culturele niveau van de hoofdstad. Ik heb daar geen oordeel over, want ik kom er zelden. Maar wel wegens haar pleidooi voor een centrum in Nederland vergelijkbaar met het Franse Institut du Monde Arabe (IMA). Natuurlijk hebben de Fransen veel meer banden met de Magreb dan de Nederlanders, en die zijn van veel recenter datum bovendien. Toch zou ook Nederland geweldig veel hebben aan een cultureel/wetenschappelijk instituut voor Noord-Afrika. Van de middeleeuwen af zijn er tussen Nederland en de Arabische wereld contacten geweest op het gebied van wetenschap, taal, handel, cultuur en kunst. Wat te denken van een tentoonstelling van Arabische handschriften? Of een maritieme expositie over de `aanvaringen' tussen VOC-schepen en die van de Barbarijse zeerovers? Een dergelijk instituut zou de autochtonen meer respect voor Noord-Afrikanen bijbrengen en de Noord-Afrikanen meer kennis van hun eigen cultuur, ergo meer zelfrespect. Het is de hoogste tijd dat een dergelijk instituut van de grond komt. Niet alleen omdat onze Marokkanen dat nodig hebben, maar omdat wij autochtonen er hard aan toe zijn.