Het nieuws van 13 november 1999

Xenofobie 2

Wat moet Manja Ressler toch een voortreffelijk mens zijn. Die conclusie vliegt je tegemoet als je de bijdrage van deze medewerker van NRC Handelsblad leest. Manja Ressler moet hete tranen geschreid hebben over de eigen voortreffelijkheid tijdens het schrijven ervan. Wat moet het voor hem/haar ondraaglijk zijn om te leven te midden van bekrompen plattelanders. En nog veel erger: het lijkt erop dat deze bekrompen lui zich steeds minder gelegen laat aan de meningen van voortreffelijke lieden als juist Manja Ressler. Tot voor kort was het voldoende om deze dommeriken de mond te snoeren door ze te beschuldigen van racisme en discriminatie. Maar het lijkt erop dat deze kunstgreep zijn uitwerking begint te verliezen. Dat ligt ook voor de hand, als je de beschuldiging van racisme en discriminatie te pas en steeds meer te onpas gaat gebruiken. En dus gaat Manja Ressler een stapje verder om het gelijk te halen: de pogroms in Rusland worden er met de haren bij gesleept, het xenofoob nationalisme van de negentiende eeuw, de bekrompen stupiditeit van de plattelanders in de provincie, het gesundes Volksempfinden, de jodenvervolging en als klap op de vuurpijl de twee wereldoorlogen en ga nog maar een tijdje door. Je kunt ook doorslaan om je gelijk te halen. Misschien - het is maar een suggestie – kan deze held met de nobele inborst zijn/haar oor eens te luisteren leggen bij deze xenofobe plattelanders. Misschien is hun alledaagse werkelijkheid iets anders dan die van Manja Ressler, die schijnbaar zetelt op een Olympus in de Randstad. Ik besef het dat zulks moeilijk is, maar probeer het eens. Misschien leert u wel iets van al die benepen lieden.