Weer Fries op songfestival

Voor de tweede keer stuurt het Leeuwarder gemeentebestuur een Friestalig nummer naar de voorselectie van het Nationaal Songfestival. Cultuurwethouder Arno Brok vroeg zangeres Gina de Wit (37) een Fries lied te schrijven. Zij schreef `Hjir is it begjin'. De finale is op 27 februari in Rotterdam. Volgens Brok is de inzending goed voor de bevordering van het Friese lied en de emancipatie van de taal. Het lied van vorig jaar haalde de finale niet.