Waddengas brengt kabinet in het nauw

Het kabinet is in een moeilijke situatie geraakt nadat de Tweede Kamer zich gisteren in overgrote meerderheid heeft uitgesproken tegen verdere gaswinning in het Waddengebied.

Nauw betrokkenen houden er rekening mee dat het kabinet vandaag zal beslissen een motie tegen de gaswinning, die regeringspartij PvdA gisteren heeft ingediend, te ontraden. Het kabinet zal zich beroepen op zijn eigen verantwoordelijkheid, die ruimte laat om in gesprekken met de NAM vast te stellen of de gaswinning onherstelbare schade aan de natuur in het Waddengebied toebrengt. Daarmee zou het kabinet vooralsnog vasthouden aan het vorige week overeengekomen compromis, dat proefboringen afwijst en winning vanaf de wal onder strikte voorwaarden toestaat.

Minister Pronk sprak gisteren na het debat in de Tweede Kamer van een `explosieve' situatie. Premier Kok noemde die voorstelling van zaken ,,een tikkeltje overdreven''. ,,De zaak is niet onoplosbaar'', zei hij. Ook de fractieleiders van de regeringspartijen PvdA, VVD en D66 zagen geen kritieke situatie ontstaan.

Zowel de VVD (fractieleider Dijkstal) als D66 (vice-premier Borst) benadrukte dat het aan de minister-president is om in het kabinet een oplossing naar voren te brengen. De meest betrokken ministers Jorritsma (Economische Zaken/VVD) en Pronk (VROM/PvdA) staan lijnrecht tegenover elkaar. Zij verenigden zich vorige week achter het door Kok voorgestelde compromis. In de Tweede Kamer is inmiddels alleen de VVD nog openlijk voorstander van gaswinning in de Waddenzee. Andere partijen schaarden zich achter de motie van de PvdA die het kabinet oproept af te zien van ,,nieuwe mijnbouwactiviteiten'' in het Waddengebied. Vorige week liet de PvdA het kabinet nog enige ruimte, maar na ernstige kritiek uit de partij koos de fractie gisteren voor een afwijzende opstelling.

Minister Jorritsma wilde gisteren aan het slot van het debat nog geen oordeel uitspreken over de motie van de PvdA. Zij vroeg tijd voor beraad in het kabinet. De oppositie eiste gisteren al helderheid van het kabinet. PvdA-fractieleider Melkert noemde het ,,reëel'' dat de minister met haar collega's wil overleggen. De Tweede Kamer moet volgende week dinsdag stemmen over de PvdA-motie. Het kabinet moet dan hebben verklaard wat het van de motie vindt.

Twee van de drie Nederlanders zouden volgens een enquête van het bureau Intomart van mening zijn dat gaswinning in het Waddengebied mag, als blijkt dat de werkzaamheden geen onherstelbare schade aan de natuur opleveren.

ANALYSEpagina 3

TEKST MOTIESwww.nrc.nl/DenHaag