Verhoging huren met maximaal 4,5 procent

De huren mogen vooralsnog in 2000 maximaal 4,5 procent stijgen. De verwachting is echter dat ze gemiddeld met maar 2,5 procent, iets meer dan de inflatie, zullen worden verhoogd. Als een woningcorporatie de huur boven het inflatiepercentage verhoogt, moet deze de reden daarvoor bekendmaken.

Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) heeft dit laatste gisteren toegezegd in de Tweede Kamer tijdens een overleg over het huurbeleid voor 2000. Hij weigerde om het toegestane maximumpercentage te verlagen tot het inflatieniveau, zoals de PvdA eiste. De staatssecretaris zal er bij de woningcorporaties wel op aandringen de verhoging zoveel mogelijk tot het inflatieniveau te beperken.

Volgens Remkes moeten corporaties hun huren meer kunnen verhogen als dit nodig is, om financiële problemen te voorkomen die kunnen ontstaan als ze geld nodig hebben voor bijvoorbeeld onderhoud of verbetering van de woonkwaliteit. Een grote meerderheid in de Kamer is het op dit punt met Remkes eens. Die wijst, net als Remkes, ook het idee van D66 van de hand om woningcorporaties te verplichten de staatssecretaris toestemming te vragen voor grotere huurverhoging.

De laatste jaren is de gemiddelde huurstijging altijd een paar procent onder het toegestane maximum gebleven. Kamer en Remkes zijn het over het uitgangspunt eens dat de jaarlijkse huurverhoging wordt beperkt tot het niveau van de inflatie. Maar net als de VVD vindt Remkes dat je het maximum (dit jaar 6,5 procent) geleidelijk tot dat niveau moet verlagen. Dit zou in 2002 moeten zijn bereikt.

Een Kamermeerderheid vindt net als Remkes dat de woningcorporaties meer woningen moeten verkopen aan mensen die een eigen huis willen hebben. Ook moeten de corporaties meer in hun woningen investeren, zodat de kwaliteit ervan toeneemt. De Kamer zet binnenkort het debat voort.