SER: nieuwkomers EU beperkt lid maken

Landen uit Midden- en Oost-Europa die toe willen treden tot de Europese Unie zouden voor beperkte tijd een gedeeltelijk lidmaatschap moeten kunnen krijgen. Zo wordt voorkomen dat de Europese interne markt te veel nadeel ondervindt van slecht presterende economieën.

Dat stelt de Commissie Internationaal Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) van de Sociaal-Economische Raad (SER). De Commissie, onder voorzitterschap van oud-Eurocommissaris F. Andriessen, reageert hiermee op de informele beslissing van de Europese regeringsleiders van 13 oktober om met alle twaalf kandidaat-lidstaten in plaats van maar met zes te onderhandelen over toetreding. Het formele besluit wordt volgende maand op de top in Helsinki genomen.

De SER zegt de politieke noodzaak in te zien en te ondersteunen van toetreding van landen als Bulgarije, Letland, Litouwen en Roemenië. De Raad plaatst evenwel vraagtekens bij de economische haalbaarheid daarvan. ,,De politieke keuze voor een te snelle toetreding zou de werking van de interne markt en daarmee van de Europese Unie zelf in gevaar kunnen brengen'', aldus de SER in een zogenoemd briefadvies dat naar staatssecretaris Benschop (Europese Zaken) is gestuurd.

Om te voorkomen dat er lange overgangsregelingen komen, zoals indertijd bij bijvoorbeeld Spanje en Portugal het geval was, stelt de SER voor een tijdelijk, gedeeltelijk lidmaatschap in te voeren. Dit moet gaan gelden voor landen die nog niet aan de economische criteria van Europa voldoen. ,,Zo voorkom je aan de ene kant een vroegtijdige afwijzing, die demotiverend werkt voor het land dat wil toetreden. Aan de andere kant voorkom je dat Europa zwakker wordt door nieuwe leden toe te laten die de stabiliteit aantasten'', aldus het SER-advies.

Het ligt volgens de Raad in de rede landen met een gedeeltelijk lidmaatschap niet aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid te laten deelnemen. Wel zouden de kandidaatlidstaten aanspraak kunnen maken op financiële steun om bijvoorbeeld de werkloosheid te bestrijden.

DOCUMENTwww.nrc.nl/ DenHaag