Proust 2

Het moet voor de heer Grunberg een beproeving zijn geweest de gehele À la recherche du temps perdu te moeten lezen als je in het geheel niet hebt begrepen waar dat boek over gaat. Hij had beter `na een deel of drie, misschien zelfs eerder' kunnen ophouden met lezen. Zijn artikel `Een gevaarlijke injectie' (CS 29/10) zou dan niet geschreven zijn en ons zou een boel onzin bespaard gebleven zijn, zoals de suggestie dat het boek tijdens de Eerste Wereldoorlog zou spelen. Of dat `personage na personage in belachelijke hoopjes stof uiteen valt'. Heeft de heer Grunberg dan geen kennisgemaakt met Swann, Madame Verdurin, Françoise, met de hertogin de Guermantes of met Bloch. Iemand die het boek gelezen heeft, heeft een onuitwisbare indruk van deze personages. Hoe kan je een beschouwing wijden aan een boek waarvan de titel gewaagt van le Temps zonder aan de rol van de tijd in deze roman aandacht te besteden?