Proust 1

Arnon Grunberg (CS 29/10) meent dat er achter menige zin van Marcel Proust ,,niet heel veel betekenis meer schuilgaat''. Dat mag zo zijn, maar bestaat taal dan alleen uit betekenis? Is er niet ook zoiets als ritme, klank, muzikaliteit? Is het Grunberg ontgaan dat Proust meerdere malen naar muziek verwijst als hij probeert duidelijk te maken wat schoonheid is? Als taal werkelijk alleen een kwestie van betekenis zou zijn, zouden we dan nog wel romans nodig hebben en gedichten?

Zouden we dan niet kunnen volstaan met een synopsis waarin alle betekenis zeer betekenisvol wordt samengevat?