Protestanten verwerpen voorstel N-Iers vredesproces

De pro-Britse Ulster Unionisten (UUP) hebben gisteren met 14 tegen 13 stemmen een voorstel van Sinn Feinn, de politieke tak van de IRA, verworpen. Het voorstel had een einde moeten maken aan de impasse waarin het Noord-Ierse vredesproces al geruime tijd verkeert.

Vandaag praten de partijen verder om alsnog tot overeenstemming te komen. De Amerikaanse George Mitchell die al tien weken probeert een nieuwe doorbraak in Noord-Ierland te bereiken, zei gisteren hoop te houden dat er vandaag alsnog een oplossing binnen bereik komt.

De verwerping van het voorstel door de protestanten, gisteravond, was niet alleen pijnlijk voor bemiddelaar Mitchell, maar ook voor Unionistenleider David Trimble. Hij zou het Sinn Feinn-voorstel hebben gesteund, maar gisteren vergeefs hebben getracht de protestantse haviken in zijn partij van de noodzaak ervan te overtuigen.

Struikelblok is steeds de vraag of de IRA zijn wapens moet inleveren voordat zijn politieke tak aan het nieuwe bestuur voor Noord-Ierland mag gaan meedoen, zoals de Unionisten vinden (no guns, no government), of dat deze volgorde omgedraaid kan worden, het katholieke standpunt.

Hoewel de inhoud van het nieuwste voorstel niet is bekendgemaakt, zou de IRA een tussenpersoon (liaison) tussen zijn organisatie en de Ontwapeningscommissie hebben willen aanstellen, die de ontwapening van de IRA zou moeten regelen. Daarmee zou het inleveren van de wapens geleidelijker en meer op eigen, katholieke voorwaarden kunnen geschieden. Dit was echter juist voor de Unionisten reden het katholieke plan te verwerpen.

Onmiddellijk na de protestantse weigering het plan te aanvaarden, gingen Trimble en Mitchell in spoedberaad. Mitchell riep na afloop op tot `geduld' van betrokken partijen. Beiden wilden voorkomen dat de verwerping leidt tot nieuwe vijandelijkheden tussen protestanten en katholieken. Een woordvoerder van de UUP meldde gisteren aan de media dat de protestanten het plan helemaal niet hadden verworpen, maar dat er vandaag in Belfast verder over zou worden onderhandeld. (Reuters, AP)