Ook Utrecht wil geen tolwegen

De gemeenteraad van Utrecht heeft zich vannacht uitgesproken tegen een proef met rekeningrijden rond de stad. Volgens een krappe meerderheid in de raad ontbreekt het maatschappelijk draagvlak om Utrecht als `proefstad' voor het rekeningrijden te gebruiken. De gemeenteraad is er bovendien niet van overtuigd dat rekeningrijden een effectief middel is om files te bestrijden.

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft in de afgelopen maanden enkele malen overlegd met het ministerie van Verkeer en Waterstaat over een proef met rekeningrijden. Utrecht stelde daarbij enkele voorwaarden, onder andere dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ook zouden deelnemen aan het experiment. Deze steden tonen echter weinig enthousiasme voor het rekeningrijden.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) wilde het rekeningrijden oorspronkelijk permanent invoeren rond de vier grote steden, maar na protesten liet de minister dit voornemen varen en besloot zij tot experimenten in een of meer van de vier grote steden.

Vooralsnog is het haar niet gelukt met een van de steden een overeenkomst over de invoering te sluiten. Het overleg met de steden zit vast omdat geen van de vier steden als proefkonijn wil fungeren. Netelenbos kreeg vorige week van de Tweede Kamer tot 31 maart volgend jaar de tijd om te werken aan de invoering van een proef met rekeningrijden.

Over de status van de onderhandelingen wil het ministerie geen mededelingen doen. De gesprekken met Utrecht en Amsterdam leken tot nog toe het verst gevorderd.

Als Netelenbos er niet in slaagt een overeenkomst met een van de steden te sluiten, kan zij een stad aanwijzen voor de proef met het rekeningrijden.