Nieuwe waterterminal bij Twentekanaal

In het Twentekanaal bij Hengelo komt een waterterminal waar jaarlijks zo'n 25.000 containers worden overgezet van vrachtwagens naar binnenvaartschepen en omgekeerd. De terminal moet een belangrijke transportverbinding met Rotterdam gaan vormen. Ook het bedrijfsleven in het Duitse grensgebied wordt geattendeerd op de nieuwe vervoermogelijkheid naar de Randstad. Bierbrouwer Grolsch heeft al aangekondigd gebruik te gaan maken van transport over het water.

De investeringskosten van de terminal bedragen 10 miljoen gulden. Gedeputeerde Staten van Overijssel willen daaraan 2,6 miljoen meebetalen, het resterende bedrag wordt gefinancierd door het bedrijfsleven en kleinere subsidiebijdragen. (ANP)