Milieubeweging staakt beraad over Maasvlakte

Het conflict tussen de milieu-organisaties en minister Netelenbos (Verkeer) over de aanleg van de Tweede Maasvlakte loopt steeds hoger op. Gisteren werd bekend dat de milieugroeperingen uit het overleg stappen over uitbreiding van de Rotterdamse haven. Zij zijn bang dat het kabinet koste wat kost aanstuurt op een Tweede Maasvlakte en dat goede alternatieven daarvoor terzijde worden geschoven.

Directe aanleiding tot het opstappen van de milieu-organisaties is een brief die gisteren via deze krant in de publiciteit kwam. In deze brief, gericht aan minister Netelenbos, stellen de professoren Wolfson, Muntendam en Van der Zwan dat de besluitvorming dreigt plaats te vinden op verkeerde gronden. De kosten en gevolgen zijn nog onvoldoende in beeld gebracht en alternatieven zijn veel te snel en om de verkeerde redenen afgevoerd, zo stellen de hoogleraren. Het kabinet besloot afgelopen juni tot een Tweede Maasvlakte in zee. Alternatieven als het havengebied van Vlissingen en het industriegebied bij Moerdijk vielen daarmee af.