Instellingen houden steeds meer geld over

De goede doelen-instellingen die geld werven onder het publiek houden elk jaar steeds meer geld over dat niet naar goede doelen gaat.

Afgelopen jaar ging ten minste 315 miljoen gulden van de totale inkomsten van de organisaties niet naar het goede doel maar naar de eigen reserves. Vijf jaar geleden hielden inkomsten en uitgaven elkaar nog in evenwicht.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de organisatie die toezicht houdt op de goede doelen-instellingen in Nederland. Het CBF heeft een inventarisatie gemaakt van de financiën van bijna 350 goede doelen-instellingen.

De instellingen hadden vorig jaar samen ruim drie miljard beschikbaar voor het goede doel.

Jos Zwartjes, directeur van het CBF, noemt het ,,opvallend'' dat de goede doelen-organisaties de laatste vijf jaar steeds meer geld beschikbaar hebben dan dat ze daadwerkelijk uitgeven. Zwartjes zou het ,,merkwaardig'' vinden als deze trend de komende jaren zou aanhouden.

Het CBF beschikt niet over machtsmiddelen om aan deze groeiende discrepantie een einde te maken, zo bevestigt Zwartjes. De enige eis die de toezichthouder kan stellen is dat de goede doelen-organisaties het publiek duidelijk moeten maken ,,wat hun beleid is inzake de hoogte van inkomsten en uitgaven''. Aan deze eis wordt tot nog toe voldaan, aldus Zwartjes.

Hij verwacht overigens op termijn een correctie aan de kant van de instellingen. ,,Ook kan het publiek minder gaan geven als het vindt dat het vermogen te groot wordt.''

Daarbij komt, aldus Zwartjes, dat er binnen de branche wordt gesproken over de wenselijkheid om de hoogte van het eigen vermogen aan bepaalde criteria te onderwerpen.

De stijging van de inkomsten van de goede doelen is onder meer het gevolg van een forse stijging van de beleggingsresultaten en van nalatenschappen.

De totale inkomsten van de goede doelen-instellingen is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Behalve door de goede beleggingsresultaten kwam dat ook door toegenomen overheidssubsidie.

Vorig jaar bedroeg die subsidie bijna een miljard gulden, hoofdzakelijk bestemd voor een beperkt groepje instellingen, de zogenoemde medefinancieringsorganisaties voor ontwikkelingssamenwerking.