`Geef Senaat mogelijkheid terugzending'

Het CDA vindt dat de Eerste Kamer wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer moet kunnen terugsturen. De Senaat behoudt evenwel het uiteindelijke oordeel over een wetsvoorstel.

Dit is een van de aanbevelingen voor de discussie die het CDA van 19 november tot mei volgend jaar intern wil voeren over staatkundige vernieuwing. De christen-democraten menen dat invoering van een terugzendrecht voor de Eerste Kamer het dualisme tussen kabinet en parlement versterkt.

Om het dualisme ook op lager niveau te bevorderen, moet volgens de christen-democraten het wethouderschap losgekoppeld worden van het raadslidmaatschap. De wethouder zou ook van buiten de raad mogen komen. De CDA-commissie komt tot de conclusie dat burgemeesters door de Kroon moeten worden benoemd.

De aanleiding om `partijbreed' over noodzakelijke veranderingen in de staatsinrichting te discussiëren ziet het CDA in de kabinetscrisis over het referendum, de Bijlmerenquête en de aandacht die zaken als de positie van de Eerste Kamer, plaats en betekenis van politieke partijen en de ministeriële verantwoordelijkheid trekken.

Op grond daarvan zal het CDA onder meer vaststellen of werkgevers in CAO's terugkeerregelingen moeten opnemen voor werknemers die tijdelijk een functie als volksvertegenwoordiger willen vervullen. Ook willen de christen-democraten discussiëren over de invoering van een gemengd kiesstelsel voor de Tweede Kamer, waarbij de helft van de Kamer via een landelijke lijst en de helft via districten wordt gekozen.

Wat het referendum betreft zou dat volgens het CDA moeten gaan over besluiten van de regering om soevereine bevoegdheden en taken van de nationale staat over te dragen aan de EU of aan internationaal volkenrechtelijke organisaties.