Bosbeheer: voederen, afschieten

Staatsbosbeheer zal eerder gaan ingrijpen als dieren in de natuur zichzelf niet meer in leven kunnen houden. Daarmee moet worden voorkomen dat de beesten bijvoorbeeld aan een hongerdood sterven, zoals afgelopen winter in de Oostvaardersplassen gebeurde. Staatsbosbeheer heeft daartoe gisteren in Lelystad `De ethische richtlijn voor het omgaan met zelfstandig levende dieren' gepresenteerd.

Afgelopen winter ontstond er publieke verontwaardiging toen zeventig heckrunderen in de Oostvaardersplassen bij Lelystad aan hun lot werden overgelaten toen ze geïsoleerd van de kudde raakten en zelf geen voedsel meer vonden. De `wilde' runderen hongerden langzaam uit. De Dierenbescherming klaagde Staatsbosbeheer aan, omdat de dieren ,,verzorging was onthouden''.

Staatsbosbeheer heeft nu besloten om in te grijpen wanneer dieren op hun terreinen ,,door menselijk handelen'' in de problemen zijn gekomen. In de praktijk zal dat vooral voor de grotere dieren gelden zoals paarden en runderen en in mindere mate voor dieren als kikkers, muizen en konijnen. De dieren zullen eventueel worden bijgevoerd of eerder worden afgemaakt als ze dreigen te creperen.

,,Met deze ethische richtlijnen hadden we vorige winter inderdaad eerder ingegrepen'', aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Volgens Staatsbosbeheer was het overigens niet mogelijk geweest om de heckrunderen bij te voeren. ,,We hadden ze volgens de nieuwe richtlijn eerder afgemaakt.'' De richtlijnen gelden voor alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer waar grote grazers lopen, zoals de Veluwe, Louwersmeer, Oostvaardersplassen en het Deltagebied.

De Dierenbescherming zegt de richtlijn ,,toe te juichen'', maar trekt de aanklacht tegen Staatsbosbeheer over de dode heckrunderen niet in.