Aflossing Gele Rijders

De Gele Rijders in Kosovo worden de komende maand in fasen afgelost door militairen van 41 afdeling Veldartillerie uit Seedorf. Maandag komen de eerste honderd militairen van 11 afdeling Rijdende Artillerie uit 't Harde – de officiële naam van de Gele Rijders – terug in Nederland. De terugkomers hoorden bij de eerste groep KFOR-militairen die op 12 en 13 juni Kosovo binnentrokken. Zij zaten als sinds april in Macedonië. De Gele Rijders zitten momenteel verdeeld over kampementen in Orahovac en Suva Reka. Uiteindelijk moeten alle Nederlanders naar Suva Reka, waarna Russische militairen de verantwoordelijkheid krijgen over het gebied rond Orahovac.