Zelfstandigen massaal in ziekenfonds

Een kwart miljoen zelfstandigen heeft deze week een brief ontvangen van de Belastingsdienst met de mededeling dat zij hun particuliere verzekering moeten omzetten naar een ziekenfondspolis. Dat is het gevolg van de gewijzigde Ziekenfondswet, die op 1 januari 2000 van kracht wordt.

Zelfstandige ondernemers die minder dan 41.200 gulden per jaar verdienen, zijn voortaan verplicht verzekerd bij het Ziekenfonds. De Belastingdienst toetst op grond van het gemiddelde inkomen in 1995, 1996 en 1997 of iemand in 2000 van verzekering moet veranderen. Ongeveer 800.000 zelfstandigen hebben daarover deze week een beschikking ontvangen.

Zorgverzekeraars Nederland, de koepel van ziektekostenverzekeraars (zowel ziekenfonds als particulier), schat dat 240.000 zelfstandigen overgaan van een particuliere verzekering naar het ziekenfonds. Zij nemen 160.000 gezinsleden mee. Voor 70.000 zelfstandigen (plus 50.000 gezinsleden) geldt het omgekeerde. Zij gaan uit het ziekenfonds en moeten overstappen naar een particuliere verzekering. De rest, ongeveer een half miljoen mensen, heeft de beschikking ontvangen dat voor hen niets verandert.

Volgens een woordvoerder van de werkgeversorganisatie MKB-Nederland, waar veel zelfstandigen bij aangesloten zijn, gaat ruwweg tachtig procent van de betrokkenen er door de overstap naar het Ziekenfonds op vooruit. ,,Voor hen daalt de premie die ze moeten betalen aanzienlijk.''

Een enkeling gaat er op achteruit. Zo staan echtparen die samen een zaak hebben nu veelal samen op één particuliere polis. ,,In de nieuwe wet moeten zij ieder een eigen ziekefondspolis nemen en gaan ze meer premie betalen.''

MKB-Nederland voorziet daarnaast problemen voor zelfstandigen die in 2000 in het Ziekenfonds terechtkomen, maar daar binnen een of twee jaar weer uit gaan. Dat overkomt ondernemers die tussen 1995 en 1997 onder het normbedrag zaten, maar daar inmiddels boven zitten.

,,Die weten nu al dat ze binnen enkele jaren weer particulier verzekerd moeten zijn'', aldus de woordvoerder van MKB-Nederland. ,,In zo'n geval zou de Belastingdienst daar minder stringent mee om moeten gaan, zodat de betrokkenen gewoon particulier verzekerd kunnen blijven.''