Wethouders Oosterhout weg om tekorten

In Oosterhout is een bestuurscrisis ontstaan. Nadat dinsdag twee wethouders hun functie neerlegden, hebben gisteravond de twee overgebleven collega's aangekondigd ook op te stappen. Dit gebeurde voor de vervolgbespreking over de gemeentebegroting.

Aanleiding voor het voltallige college om te verdwijnen is de motie van wantrouwen die VVD-fractieleider A. Wijers dinsdagavond indiende en die door een meerderheid in de raad werd aangenomen. Daarin werd aangedrongen op een onafhankelijke doorlichting van het gemeentelijk apparaat. De raad vindt dit nodig, omdat Oosterhout wegens tekorten in 2000 zeker 2,2 miljoen gulden moet bezuinigen. Dit bedrag kan oplopen tot 5 miljoen in 2004.

Volgens de gemeenteraad komen de tekorten doordat de reorganisatie van het gemeentelijk bestuur sinds 1997 niet goed is verlopen. Het college beaamt dat dat niet overal even soepel is gegaan, maar benadrukt dat ze daarnaast te maken hebben met onvoorziene extra uitgaven. Zo is er bijvoorbeeld veel vaker een beroep gedaan op de Wet Voorziening Gehandicapten dan verwacht.

Het college had twee adviseurs aangetrokken die zouden gaan helpen om uit het financiële dal te komen. De VVD vond dat onvoldoende en diende een motie in die door de meerderheid van de raad werd gesteund. De raad wil een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de tekorten en wil dat de verantwoordelijken daar hun consequenties uit zullen trekken.

De twee wethouders die gisteravond hun vertrek aankondigden, Y. de Boer (VVD) en A. Emmen (PvdA), hebben toegezegd een maand demissionair te blijven om lopende zaken af te handelen.